skip to Main Content

Gezonde werknemers.
Veilige producten.
Tevreden klanten.

Gezonde werknemers. Veilige producten. Tevreden klanten.

Ducor Petrochemicals zorgt ervoor dat de risico’s voor mens en milieu beperkt blijven. Ducor Petrochemicals voldoet aan alle toepasbare wetten en regels.

Veiligheid, Gezondheid, Milieu, Kwaliteit

Het beleid van Ducor Petrochemicals met betrekking tot veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit is gericht op de voortdurende optimalisatie van onze bedrijfsprocessen om zo tevredenheid van werknemers en klanten verder te doen groeien. Ons bedrijf voldoet aan de ISO 9001 (kwaliteit) en ISO 14001 (Milieu) normen.

  

Veiligheidsopleiding

De toewijding, kennis en bekwaamheid van onze werknemers zijn essentieel om aan deze politiek vorm te kunnen geven. Ducor Petrochemicals garandeert dat al haar werknemers voldoende zijn opgeleid voor onze huidige en toekomstige behoeften met betrekking tot veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit.

Transparante communicatie

Een goede relatie met de regelgevende instanties, onze belanghebbenden en onze klanten is van het grootste belang voor de continuïteit van ons bedrijf. Ducor Petrochemicals communiceert op een open en transparante manier met haar belanghebbenden.

Back To Top