skip to Main Content

Transparante communicatie met onze belanghebbenden is cruciaal bij het maken van goed geïnformeerde en duurzame bedrijfsbeslissingen.

Gemeenschap & Communicatie

Ons duurzaam bedrijfsmodel is gebouwd op de betrokkenheid van onze werknemers en de gemeenschap, de klantentevredenheid en de overheidsdeelname.

Werknemers

Ducor Petrochemicals rekent op gemotiveerde werknemers om duurzame producten te ontwikkelen, te produceren en op de markt te brengen, die de maatschappij ten goede komen en de levenskwaliteit van mensen verbeteren. Werknemers presteren het best wanneer ze zich gerespecteerd en ondersteund voelen.

Daarom streven we ernaar een open en participerend arbeidsklimaat te bevorderen, gebaseerd op transparante communicatie rond het bestaand beleid en de procedures. Wij geloven dat een constructief dialoog van het grootste belang is om werknemers en beleid op dezelfde lijn te houden wat betreft doelen en belangrijke kwesties.

Gemeenschappen

We erkennen dat wij het leven van de mensen in onze plaatselijke gemeenschappen beïnvloeden, bv wat betreft milieu-impact of maatschappelijke voordelen. Om deze impact beter te begrijpen, onderhouden we langdurige banden met de plaatselijke bevolking en starten we actief gesprekken. We dragen op betekenisvolle manieren bij tot plaatselijk liefdadigheidswerk en maatschappelijke programma’s en we motiveren onze werknemers op vrijwillige basis hetzelfde te doen.

Wij geloven dat het in ieders belang is om meningen te delen met betrekking tot onze werking. Daarom informeren we de bevolking over lopende of nieuwe projecten.

Klanten

Onze industriële klanten gebruiken onze stoffen om een erg brede waaier aan consumptiegoederen te produceren. Daarom steken we veel energie in advies aan onze klanten over het veilig gebruik van onze producten, zodat zij op hun beurt hun werknemers en klanten kunnen beschermen. We doen dit schriftelijk en via bijeenkomsten, waarbij we focussen op voorzorgen in verband met gezondheid, veiligheid en milieu.

De communicatie met onze klanten is geen eenrichtingsverkeer. We voeren regelmatig onderzoeken uit om de prioriteiten van onze klanten beter te begrijpen en hun feedback te verzamelen over onze prestaties inzake commerciële zaken, kwaliteit, levering, diensten en technische kwesties.

Overheden

Onze nadruk op transparantie vertaalt zich ook in de manier  we met overheden en regulatoren omgaan. We zijn actief in lobbyverenigingen voor de industrie om wetgeving en beleid te promoten waarvan we denken dat die ons bedrijf, de plaatselijke gemeenschap en de maatschappij in het algemeen ten goede zouden komen. Wanneer we bijzondere expertise hebben over een kwestie, kunnen we ons advies aan overheden aanbieden.

We zorgen ervoor dat onze bedrijfsdoelen en onze cultuur van transparantie en consistentie gerespecteerd worden bij het uitvoeren van deze taken. Verder leven we alle wetten na met betrekking tot openbaarmaking en lobbyactiviteiten.

Back To Top