skip to Main Content

Sustainability Projects
Gisteren Vandaag Morgen

SUSTAINABILITY PROJECTS

Ducor Petrochemicals is zich altijd bewust geweest van een duurzame werking. Als onderdeel van een belangrijke speler in de petrochemische industrie zijn we dat aan onszelf verplicht. We hebben verantwoording af te leggen aan planet, people and profit.


PLANET

Ducor streeft ernaar milieuvriendelijk te werken
en steeds minder grondstoffen en energie te gebruiken.


PEOPLE

Ducor wil producten maken met respect voor buren, medewerkers, leveranciers en onderaannemers en de hele maatschappij.


PROFIT

Ducor wil winstgevend werken om te kunnen investeren in een duurzame productie  en  zowel medewerkers, leveranciers als aandeelhouders correct te vergoeden.

Vanaf 2017 hebben we onze duurzaamheidsdoelen op scherp gesteld. De klimaattop van Parijs in 2018 heeft het bewustzijn en onze ambities verder verhoogd. Ook het Rotterdams Klimaatakkoord zet ons aan om allerlei duurzaamheidsplannen te realiseren.

Web-image-1080×720

WAT IS DE DUCOR SUSTAINABILITY CHALLENGE 2030?

Ons werk is nog lang niet af. We blijven besparen op stoom en elektra. Met dezelfde ambitie en gedrevenheid verhogen we de plant effiiciency zullen we ook ons afval en water op een duurzame manier recycleren. Zo kunnen we als industrie onze bijdrage leveren tot een betere toekomst voor komende generaties.

Dit plan hebben we samengevat in onze Ducor Sustainability Challenge 2030. Jaarlijks brengen we in kaart welke initiatieven we uitgevoerd hebben en welke ecologische besparingen we gerealiseerd hebben.

Samen met onze partners anticiperen, recycleren en evolueren we naar een duurzame toekomst.

      PLANT EFFICIENCY

Reductie met 51% van gasverliezen

In 2020 heeft Ducor veel energie, tijd en geld geïnvesteerd om de plant efficiency verder te verhogen. Resultaat? Een topprestatie: we hebben de gasverliezen met 51% gereduceerd in vergelijking met de jaren ervoor. Dat is zelfs hoger dan het startdoel dat Ducor zich voor 2020 stelde. Toch blijft Ducor hard werken om de efficiency verder te verhogen.

Dit resultaat is een voorbeeld van de verhoging van de totale efficiëntie van onze fabriek (overall plant efficiency). In theorie zou je van 1kg propeen ook 1kg polypropyleenkorrels kunnen maken. Maar in de praktijk is het lastig om op elke stap van het productieproces 100% rendement te krijgen en dus misschien maar 0.99 kg overhoudt. Het resterende gas wordt verbrand in een flare-installatie zodat er geen brandbare gassen in de atmosfeer terechtkomen en er geen gevaarlijke situaties ontstaan. Het PP productieprocess zelf is vrij millieuvriendelijk, het zijn dus voornamelijk deze resterende gassen die verantwoordelijk zijn voor bijna de volledige CO2-uitstoot van de fabriek.

Concrete initiatieven & projecten plant efficiency

  • ISCC PLUS gecertificeerd
  • TBOS
  • Klimaatplan & energie-efficiëntiemaatregel (2023)
  • OCS implementeren
  • Samenwerken met mechanische recyclers
ducor-sustainability-challenges-plant

We proberen de gasefficientie te verhogen naar 100% om de impact op het milieu te verlagen. Hoe efficiënter onze processen, hoe minder grondstoffen en energie we nodig hebben met als gevolg een lagere impact op onze planeet.

      ENERGY EFFICIENCY

We brengen niet alleen grondstoffen maar ook energie in onze fabriek. Deze energie wordt onderverdeeld in verschillende groepen net als bij u thuis: gas, water en elektriciteit. Bij Ducor gebruiken we bijvoorbeeld elektriciteit voor de verlichting maar ook voor pompen en compressoren om het propeengas of de vloeistof rond te pompen.

Een van de doelen van het Rotterdams Klimaatakkoord is duurzame elektrificatie. die voor een groot deel kan komen van zonnepanelen, windmolens of andere duurzame oplossingen.

Voor Ducor betekent dit dat onze hoofdfocus voor energiereductie op het stoomverbruik ligt.

In plaats van gas als verwarmingsbron gebruikt Ducor stoom om warmte in de fabriek te brengen. Deze stoom wordt ingekocht bij een stoomproducent die er gas voor verbrandt en dus CO2 uitstoot. Met andere woorden: indirect staat stoomverbruik ook gelijk aan CO2-uitstoot.

    STOOM

Ducor heeft in 2020 actief gewerkt aan manieren om het stoomverbruik te reduceren. De hoeveelheid stoom wordt uitgedrukt in de hoeveelheid stoom die nodig is per ton (1.000 kg) polypropyleenkorrels dat geproduceerd wordt.

De hoeveelheid stoom die nodig is per 1.000 kg polypropyleenkorrels is met 12% gereduceerd.
Verwachte CO2-reductie op stoomverbruik:

ducor-co2reductie-stoom

    ELEKTRA

We proberen ook het elektriciteitsverbruik te reduceren, zelfs als het duurzaam opgewekt kan worden. Voorkomen wij dat we deze elektriciteit nodig hebben, dan kan iemand anders ze gebruiken of hoeven er bijvoorbeeld minder windmolens gebouwd te worden.

Momenteel werken we aan een project om het verbruik van energie/elektra met ongeveer 10-15% te verlagen.
Verwachte CO2-reductie:

ducor-co2reductie-elektra

Daarnaast heeft Ducor een onderzoek laten uitvoeren om te bepalen hoe en waar we nog energie kunnen besparen.

Conclusie van het KWA Bedrijfsadviseurs B.V. Haal- baarheidsonderzoek Energiebesparing: “Uit het onderzoek is gebleken dat het minimum aan energieverbruik al goed benaderd wordt.” Ducor zal voortdurend onderzoek blijven doen voor continue verbetering.

      WASTE EFFICIENCY

Bij het produceren van polypropyleenkorrels komt er ook een kleine fractie restproductie vrij. Deze producten komen vrij bij een reactieproces of zijn afvalproducten die je overhoudt na een schoonmaakbeurt.

  • Onderzoek gestart in samenwerking met Deltalinqs om de afvalstromen van Ducor als voedingsstroom voor een 2de partij te gebruiken.
  • Rest PP recycle project.

VERBRUIK ELEKTRA vs FOSSIELE BRANDSTOFFEN

ducor-sustainability-challenges-verbruik
ducor-sustainability-challenges-restproductie
ontwerp-visuals-sustainability2030-02
Back To Top