skip to Main Content

Voorkomen van vervuiling in de haven

Op donderdag 16 januari 2020 is Ducor Petrochemicals BV genoemd in de uitzending van Nieuwsuur betreffende vervuiling in de haven. Voorafgaand aan de uitzending heeft nieuwsuur om een reactie gevraagd, waarbij wij ze de volgende informatie hebben verstrekt.

Wat doet Ducor Petrochemicals BV om vervuiling in de haven te voorkomen

Vanuit milieuoverwegingen en vanuit bedrijfseconomische overwegingen is het voor Ducor noodzakelijk om te voorkomen dat er eindproduct verspild wordt. In de Rotterdamse haven zijn op een aantal plaatsen ophopingen van granulaat gevonden en het valt niet uit te sluiten dat hier granulaat in voorkomt wat van Ducor afkomstig is. Dit is in juni 2019 ook onderwerp geweest van berichtgeving in het AD.

In de afgelopen 12 maanden heeft Ducor bezoek ontvangen van DCMR, Port of Rotterdam en Rijkswaterstaat. Deze bezoeken hebben geen aanleiding gegeven tot vervolgstappen van de betreffende instanties. Ducor heeft, in overleg met Port of Rotterdam en DCMR, medio 2019 een plan van aanpak gemaakt om ongewenste verspreiding van granulaat buiten het terrein te voorkomen.

De afgelopen periode zijn er nieuwe middelen ingekocht om granulaat op te vangen en op te ruimen en zijn er aanvullende fysieke barrières gecreëerd ter preventie van ongewenste verspreiding. Ook voor 2020 zijn er verbeteracties gepland om ongewenste verspreiding van granulaat buiten het terrein van Ducor tegen te gaan.

Granulaat van verschillende producenten en transporteurs verspreidt zich over de Rotterdamse haven en hoopt zich op afhankelijk van stroming en windrichting. Ducor gaat onderzoeken op welke locaties in de directe omgeving van het terrein zich dergelijke ophopingen bevinden en een plan van aanpak maken voor het verwijderen van plastic op deze locaties, ongeacht de herkomst van het betreffende granulaat.

Blijf op de hoogte

Samen met het havenbedrijf blijven we ons inzetten voor een schonere Rotterdamse haven. De initiatieven die Ducor neemt ter voorkoming van ongewenste verspreiding van granulaat zijn in het vervolg te vinden op deze  website.

Back To Top