skip to Main Content

DCMR pleit in vakblad Petrochem voor brede aanpak korrels

Visual Dcrm2
DCMR wil, net als Ducor, samen met bedrijven en andere organisaties onderzoeken hoe het probleem met plastic zwerfkorrels kan worden op gelost. Het vakblad Petrochem schrijft hierover op haar website.  Afgelopen vrijdag had managing director Ann Geens van Ducor op hetzelfde online platform al opgeroepen op om samen te werken bij de aanpak van dit probleem.

Het blad Petrochem vraagt zicht af waarom Ducor nog steeds een dwangsom boven het hoofd hangt omdat DCMR erkent dat het probleem breder is. De vervuiling van onze leefomgeving door plastic is volgens de milieudienst een wicked problem. ‘Het kent vele oorzaken en actoren, die vaak met elkaar verbonden zijn. Het probleem vraagt om een integrale, gezamenlijke aanpak.

Kijk voor gehele artikel op www.petrochem.nl

Back To Top