skip to Main Content

Schoonmaak Calandkanaal

Schoonmaak Caland Visual

Op de landtong van Rozenburg aan het Calandkanaal was nog sprake van een vervuiling door plastic korrels. Analyse van de plastic korrels wees uit dat de vervuiling bestond uit PP en PE en in mindere mate PMA, PVC korrels.

Het materiaal is op woensdag 29 april verwijderd met een vacuĆ¼m wagen. In tegenstelling tot de schoonmaak in de Londen haven was er naast de korrel vervuiling slechts beperkt grof vuil grof vuil aanwezig. De stenen blokken in de dijk van het Caland kanaal zijn afgewerkt met teer waardoor er geen grof vuil ophoopt tussen de stenen. Het vuil dat er ligt, spoelt met hoog water aan met hoog water en bestaat uit los materiaal: korrels, los plastic en natuurlijk materiaal.

De korrels en overige vervuiling zijn verwijderd en de locatie is nu vrij van vervuiling. Er zijn nog korrels zichtbaar, echter deze zijn ingesmolten in het teer dat is aangebracht in de dijk.

 

Back To Top