skip to Main Content

Conferentie over aanpak vervuiling plastic korrels in de haven van Rotterdam

Ducor Rotterdam Conference Visual

Bedrijven, overheden en NGO’s samen aan tafel

Conferentie over aanpak vervuiling plastic korrels in de haven van Rotterdam

ROTTERDAM  29-09-2020. Vandaag wordt een rondetafelconferentie gehouden over het probleem van plastic pellets (korrels) die in delen van de haven in het water en op oevers voorkomen. De conferentie is een initiatief van producent Ducor Petrochemicals, het Havenbedrijf Rotterdam en PlasticsEurope, de brancheorganisatie van de kunststof producerende industrie. Doelstelling van de digitale conferentie is het vergroten van bewustwording van de problematiek, inventariseren van betrokken partijen en het komen tot meer samenwerking om aan oplossingen te werken. Aan de conferentie doen vertegenwoordigers mee van een groot aantal bedrijven, overheden en NGO’s.

De haven van Rotterdam heeft te maken met vervuiling van plastic pellets die verspreid liggen op oevers en in het water. De pellets worden door diverse bedrijven geproduceerd en door anderen gebruikt als grondstof voor het maken van allerlei plastic producten. De milieuorganisatie Plastic Soup Foundation heeft eerder dit jaar Ducor Petrochemicals (Ducor) gewezen op de aanwezigheid van pellets in de omgeving van haar productielocatie. Ducor heeft de kritiek ter harte genomen, direct een actieplan opgezet en inmiddels zijn succesvolle maatregelen genomen om verlies van pellets te voorkomen.

Bij het opruimen van overs en in het water zijn veel soorten pellets aangetroffen die niet alleen door Ducor worden geproduceerd. De vervuiling is een complex probleem. Het kent vele bronnen, eigenaren, veroorzakers en verantwoordelijkheden, zowel in het Rotterdamse havengebied als daarbuiten.

Aanzet voor aanpak

Ducor, het Havenbedrijf Rotterdam en PlasticsEurope hebben daarom samen het initiatief genomen om te onderzoeken of het probleem van de plastic pellets breed kan worden aangepakt. Als eerste aanzet daartoe wordt vandaag de conferentie gehouden. De bijeenkomst zal vanwege de COVID-19-situatie volledig in digitale vorm plaatsvinden.

Naast een plenair deel, waaraan ook de Plastic Soup Foundation deelneemt, zijn er ook aan aantal kortdurende break-out sessies. Tijdens deze sessies wordt dieper ingegaan op de thema’s geschiedenis, regelgeving en handhaving, bewustwording en de plannen voor de toekomst. Hierna zullen ook een aantal vervolgacties worden geformuleerd. De initiators van deze constructieve bijeenkomst hopen dat hiermee een eerste aanzet kan worden gemaakt om de problematiek aan te pakken en vervuiling in de toekomst te voorkomen.

Noot voor de redactie.

Meer informatie bij:

Havenbedrijf Rotterdam, Tie Schellekens.  Tel:06-53325334, jbm.schellekens@portofrotterdam.com

PlasticsEurope Nederland, Josepha van Kollenburg. Tel: 06-52823518, josepha.vankollenburg@plasticseurope.org

Ducor Petrochemicals, Lars Walder. Tel: 06-53432765, lars@bureauwalder.nl

Back To Top