skip to Main Content

DUCOR GOES
FOR ZERO

Life Saving Rules

Onze Life Saving Rules zijn opgesteld om onze mensen te beschermen. We hebben de activiteiten beoordeeld die ons de meeste schade hebben toegebracht en daar de Life Saving Rules voor opgesteld om toekomstig letsel te helpen voorkomen.

De regels geven een indicatie van onze risicovolle activiteiten en verschaffen een kader en richtlijnen voor een veilige manier van werken.

ducor-lsr-icon-stopwerkzaamheden

Stop je werkzaamheden wanneer er sprake is van onveilige omstandigheden of handelingen.

ducor-lsr-icon-beschermendekledij

Draag de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen.

ducor-lsr-icon-toestemming

Vraag om toestemming alvorens voorzorgsmaatregelen op te schorten of te overbruggen.

ducor-lsr-icon-instructies

Houd je aan de veiligheidsinstructies voor het werken in ATEX–gevarenzones.

ducor-lsr-icon-werkvergunning

Werk indien vereistmet een geldige werkvergunning.

ducor-lsr-icon-toestemming

Vraag om toestemming alvorens een besloten ruimte te betreden.

ducor-lsr-icon-managementofchange

Volg de “Management of Change”-procedures.

ducor-lsr-icon-drugs

Werk niet onder invloed van drugs of alcohol.

ducor-lsr-icon-beschermendekledij

Draag valbeveiliging bij werken op hoogte

Alarminstructies

ducor-lsr-icon-alarm

ALARM

 • Op het Ducor terrein: toestel 0181 – 247035 of via intercom
 • Op het Huntsman terrein: 112 (interne telefoon) of 0181 – 292 333 (alarmnummer Huntsman)
ducor-lsr-icon-fire

BRAND

 • Direct brand melden d.m.v.
  • alarmnummer bellen
  • brandmelder indrukken
 • Meld: naam, plaats, wat er is gebeurd, eventuele slachtoffers
ducor-lsr-icon-safezone

BRANDALARM

 • Bij een calamiteit wordt een alarm gegeven via de intercom. Na 5 seconden volgt een boodschap en vervolgens weer 20 seconden het alarmsignaal.
 • Breng in direct gevaar verkerende personen in veiligheid.
 • Houd aanrijdroutes vrij.
 • Stel uw apparatuur veilig.
ducor-lsr-icon-ehbo

ONGEVAL / EHBO

 • Meld ongeval d.m.v. bellen alarmnummer.
  • Meld: uw naam, plaats van ongeval, aard van het ongeval, aantal slachtoffers.
 • BHV-ers I EHBO-ers geven assistentie.
 • Laat slachtoffer(s) niet alleen.
ducor-lsr-icon-triangle-explosie

Explosiegevaarlijke atmosfeer / zone

ducor-lsr-icon-triangle-ontvlambaar

Gevaar voor ontvlambare stoffen

ducor-lsr-icon-triangle-voertuig

Industriële voertuigen

ducor-lsr-icon-triangle-bijtende

Gevaar voor bijtende stoffen

ducor-lsr-plattegrond-nl

1. Jetty
2. Boil-Off compressor
3. Py Opslag Boltank
4. Glycol systeem
5. Purification
6. Reactivatie & Deactivatie
7. Py compressoren

8. Extrusie & Hot Oil
9. Distributieloods
10. Automatisch magazijn
11. Bilk silo’s
12. Controlekamer
13. Werkplaats + kantoor TD
14. “E” Schakelstation

15. Koeltorren
16. Materiaal opslag
17. Chemicaliën opslag
18. H2 opslag
19. TEA opslag
20. Dienstgebouw
21. Fakkel

22. Noodgenerator
23. Olie / Waterscheider
24. Silaan / heptaan / IPA opslag
25. Opslag organische peroxide
26. Kantoor Binnendienst (logistiek)
27. Parkeerplaats vrachtauto’s
28. Chemisch riool
29. Porto cabins

Back To Top