skip to Main Content

De Circulaire Kunststofeconomie: Niets wordt verspild, alles is getransformeerd!

Nothing Is Wasted, Everything Is Transformed!

Een trend die in de kunststoffenindustrie doorbreekt, en het werd tijd! Carmel Olefins, en andere grote kunststofproducenten, luisteren naar de dringende oproepen om de wereldwijde uitdaging van kunststofvervuiling aan te gaan. Terwijl het gebruik van plastic zijn voordelen heeft, zoals verpakkingen die de voedselverspilling verminderen, moeten we het gebruik van wegwerpartikelen drastisch verminderen, het gebruik van gerecycleerd materiaal verhogen, het gebruik van kunststoffen voor eenmalig gebruik verminderen, en problemen met het sorteren en reinigen van afval oplossen. Een overgang van een lineaire naar een circulaire, hulpbronnenefficiënte economie kan alleen plaatsvinden als er sprake is van samenwerking in de gehele waardeketen van kunststoffen – van producent tot afvalverwerker. Carmel Olefins neemt proactieve stappen om de uitdaging van het kunststofafval te heroverwegen en één manier is om innovatie te ondersteunen om het recyclagepotentieel van kunststoffen te bevorderen. We hebben allemaal een verantwoordelijkheid. We hebben allemaal een rol te spelen!

Back To Top