skip to Main Content

Ducor pakt verlies van plastic korrels aan, maar wijst ook op aanwezigheid van korrels van derden

Korrels Van Derden

ROTTERDAM – 19 maart 2020 – De milieuorganisatie Plastic Soup Foundation heeft Ducor Petrochemicals BV (Ducor) in Rotterdam aan het begin van dit jaar gewezen op de aanwezigheid van plastic korrels in de omgeving van haar productielocatie. Daarnaast heeft ook de milieudienst DCMR met een last onder dwangsom Ducor gemaand om extra maatregelen te nemen ter voorkoming van verspreiding van plastic korrels buiten haar terrein. Ducor neemt de kritiek ter harte en is zich bewust van haar maatschappelijke rol in de samenleving en verantwoordelijkheid op het gebied van milieu, maar kan zich niet vinden in de last onder dwangsom. Het bedrijf werkt namelijk al geruime tijd aan een serie vergaande maatregelen om mogelijk verlies van korrels te voorkomen. DCMR erkent overigens de maatschappelijke betrokkenheid en inzet van Ducor en verwacht dat invordering van de dwangsom niet nodig zal zijn.

Ducor Petrochemicals produceert zogenoemde polypropyleen (PP) korrels. Deze PP-korrels worden gebruikt als grondstof voor diverse toepassingen zoals bijvoorbeeld de medische industrie en hoogwaardige verpakkingsmaterialen.
Het ongewenste verlies van de lichtgewicht plastic korrels vindt vooral plaats tijdens het transport- en overslagproces. Om deze reden heeft Ducor vooral op dit gebied in het afgelopen jaar tal van maatregelen genomen om te voorkomen dat de plastic korrels in het milieu terechtkomen. Het gaat hierbij om zaken zoals speciale putdeksels, laadslurven, afschermingsdoeken en filtersystemen. Daarnaast is in overleg met het personeel een procedure in werking getreden voor extra schoonmaak en voorkoming van vervuiling. Op dit moment wordt gewerkt aan verdere verfijning van de getroffen technische maatregelen om verspreiding van korrels buiten het terrein van Ducor te voorkomen.

Details over de genomen maatregelen vind u hier.

Ook andere korrels in de grond

Ducor hecht belang aan de mededeling dat zij slechts één van vele bedrijven in de Rotterdamse haven is die zich bezighoudt met productie en transport van plastic korrels (marktaandeel van ongeveer 1,5%). Op basis van eigen onderzoek door Ducor in de directe omgeving van haar terrein is gebleken dat er veel plastic korrels in de grond zitten die niet afkomstig kunnen zijn van Ducor. Deze plastic korrels lijken weliswaar op de plastic korrels van Ducor, maar het is een ander type plastic korrel dat niet door Ducor wordt geproduceerd. Ducor produceert PP-korrels en in de aangetroffen plastic korrels is met name witte polyamide en PE (wit en zwart) aantroffen.
Ducor heeft DCMR en het Havenbedrijf als eigenaar van de grond, gewezen op deze zogenoemde ‘historische vervuiling’ en ziet graag dat deze vervuilde grond wordt opgeruimd.

Uitnodiging

Ducor heeft inmiddels alle betrokken instanties en organisaties, inclusief de Plastic Soup Foundation, uitgenodigd om op haar terrein te komen kijken naar de getroffen maatregelen.

Back To Top