skip to Main Content

Ducor neemt volgende stap in aanpak verlies van granulaatkorrels

Ducor Persbericht TBOS 1200×627 02

Op het terrein van Ducor Petrochemicals BV (Ducor) in Rotterdam is gisteren een zogenoemde TBOS-installatie in gebruik genomen. Dit Truck Blow Off Station zorgt ervoor dat er geen losse plastic korrels (granulaat) meer buiten het terrein van Ducor op de openbare weg of in de havens terechtkomen. Voor Ducor is het in gebruik nemen van de installatie de volgende stap in een hele serie maatregelen om te voorkomen dat plastic korrels het milieu vervuilen.

Ducor Petrochemicals produceert zogenoemde polypropyleen (PP) korrels. Deze PP-korrels worden gebruikt als grondstof voor diverse toepassingen zoals bijvoorbeeld de medische industrie en hoogwaardige verpakkingsmaterialen. Tijdens het transport- en overslagproces van de korrels kan ongewenst verlies voorkomen omdat de korrels licht van gewicht zijn. Ducor heeft in het verleden tal van maatregelen genomen om te voorkomen dat de plastic korrels in het milieu terechtkomen. Deze maatregelen werken goed, maar het bleek moeilijk om de volgeladen vrachtwagens helemaal zonder korrelverlies het terrein te laten wegrijden. Op de wagens en bijvoorbeeld de wielen kunnen korrels blijven zitten, die tijdens transport wegwaaien.

Wegblazen

De nieuwe TBOS-installatie maakt een einde aan het verlies van korrels via de vrachtwagens. De speciale machine blaast de wagens volledig schoon voor vertrek. De korrels die daarbij vrijkomen worden op het terrein van Ducor afgevangen en opgeruimd. Ann Geens, managing director van Ducor: “We zijn echt blij met deze installatie. Hiermee is de laatste grote hobbel genomen om het verlies van plastic korrels in de omgeving te voorkomen. We hebben in het verleden terechte kritiek gehad omdat er te veel korrels op ons terrein en in onze omgeving lagen. Die kritiek hebben we ter harte genomen.”

Taskforce Rotterdam

Ducor is ondertekenaar van de Operation Clean Sweep Pledge (een wereldwijd belofte van de industrie om het verlies van korrels te voorkomen) en is bovendien een van de initiators en drijvende krachten achter de Taskforce Clean Sweep Rotterdam. In deze Taskforce werken producenten van de kunststof producerende industrie, evenals vervoerders, het Havenbedrijf Rotterdam en ondernemersvereniging Deltalinqs samen om vervuiling door plastic korrels in de haven van Rotterdam tegen te gaan.  Ducor zal de werking van de TBOS goed monitoren en de resultaten ook delen met de leden van de Taskforce Clean Sweep Rotterdam. Naast het schoonmaken van vervuilde havens delen de deelnemers hun ervaringen met middelen om korrelverlies tegen te gaan. De Taskforce streeft ernaar om zoveel mogelijk bedrijven en organisaties in de gehele keten aan zich te binden.

Wilt u meer weten over onze inspanningen om duurzamer te werken?

Neem gerust een kijkje op de webpagina over onze ‘Sustainability projects’

Heeft u nog vragen, mail dan naar info@ducorchem.com

 

Back To Top