skip to Main Content

Ann Geens & Carla Jong:
TRANSITIE NAAR EEN DUURZAME INDUSTRIE IN EEN SCHONE OMGEVING

Website Ducor Nieuwbericht Qlinks Interview

In een maatschappij die de industrie steeds vaker ziet als noodzakelijk kwaad, is het lastig om je positieve boodschap helder over het voetlicht te krijgen. Dat ondervond ook Ann Geens, managing director van Ducor Petrochemicals Botlek. Het bedrijf werd aangewezen als zondebok voor vervuiling door plastic korrels. Inmiddels lijkt het tij voor Ducor gekeerd: het bedrijf krijgt van zowel de milieubeweging als de overheid complimenten voor zijn doorgevoerde verbeteringen.

Het bedrijf Ducor staat letterlijk en figuurlijk midden in de samenleving. Ten eerste omdat het halffabricaten levert waarvan allerlei gewone gebruiksproducten worden gemaakt. Ten tweede omdat het een sociale werkgever is. En last but not least omdat het bedrijf zijn verantwoordelijkheid neemt als het gaat om vervuiling. Dit resulteerde in de Taskforce Clean Sweep Rotterdam: een initiatief om plastic korrels uit het havengebied op te ruimen.

 

Vervuiling

Ann Geens herinnert het zich nog goed: op een dag in 2019 stond de NOS aan de poort om tekst en uitleg te vragen over vervuiling door rondzwervende plastic korrels in het Rotterdamse havengebied. Aanleiding was een handhavingsverzoek dat was gedaan door de Plastic Soup Foundation. ‘Nadat ik van de schrik was bekomen heeft de Plastic Soup Foundation mij eerlijk gezegd de ogen geopend’, stelt Geens. ‘Want ze hadden wel degelijk een punt. Bij onze eerste schoonmaakactie vonden we in de wijde omtrek van ons terrein plastic korrels. Maar die waren maar voor een deel afkomstig van Ducor. Vandaar dat ik bij een grondiger aanpak van het probleem graag alle kunststofproducenten, verwerkers en vervoerders uit de regio wilde betrekken.’

‘We moeten wat meer
de luiken naar de omgeving openen’

Actie

Het bedrijf heeft zelf in elk geval voortvarend actie ondernomen, zowel binnen als buiten de poort. Ann: ‘Ik heb meteen iemand fulltime op de klus gezet. Naast de opruimacties voerden we maatregelen door om vervuiling te voorkomen. Bijvoorbeeld door onze laadslurven langer te maken, zodat er tijdens het beladen van vrachtauto’s niet wordt gemorst. Ook hebben we roosters en filterzakken in ons hemelwaterafvoersysteem aangebracht. Maar het is niet alleen techniek: we hebben ook een bewustwordingscampagne gehouden onder onze medewerkers en een 5S-opruimprogramma, een gestructureerde methode voor een schone en opgeruimde werkplek. Alles bij elkaar heeft dit geresulteerd in een veel schonere werkomgeving waarin vrijwel geen plastic korrels meer in het milieu terechtkomen.’

 

Breder aanpakken

Om het probleem breder aan te pakken, is de Taskforce Clean Sweep Rotterdam opgericht met Ann Geens als voorzitter en Deltalinqs als mede-initiatiefnemer van de taskforce. Carla Jong, beleidsadviseur milieu & duurzaamheid bij Deltalinqs: ‘We doen dat samen met het Havenbedrijf Rotterdam, gemeente Rotterdam, PlasticsEurope Nederland, DCMR, LyondellBasell, Shin-Etsu, Huntsman, Lucite International, Rotterdam Polymer Hub, Bertschi, Vredeveld, Aber Logistics, Hebo Maritiemservice en Rijkswaterstaat. Voor Deltalinqs en haar leden is een schone omgeving een bestaansrecht en we werken dan ook graag mee aan het oplossen van dit probleem.’ De kerngroep heeft de eerste digitale bijeenkomsten gehad en werkt aan thema’s als bewustwording, handhaving, historische vervuiling en het opruimen ervan, het delen van best practices, communicatie en regelgeving. Al kostte het in het begin soms moeite om de bedrijven bij elkaar te brengen. ‘Helaas zag een aantal bedrijven meedoen als een schuldbekentenis en was bang voor de gevolgen’, weet Ann. ‘Of ze zagen niet eens dat ze medeschuldig aan de vervuiling zijn; wij waren immers zelf ook bedrijfsblind totdat wij er door de Plastic Soup Foundation op werden gewezen. Inmiddels is er veel betrokkenheid en zijn de eerste resultaten zichtbaar.’

 

Omslag

De omslag die Ducor maakte van “bedrijfsblindheid” en een defensieve houding naar een open en actieve houding is opmerkelijk, volgens Carla: ‘Het is natuurlijk niet meer van deze tijd dat een bedrijf zijn omgeving vervuilt en dat de overheidsinstanties die daar toezicht op hadden moeten houden daar geen oog voor hebben gehad. Voor gevaarlijke stoffen is alles strikt gereguleerd, maar voor plastic korrels is dat niet het geval. Dat deze vervuiling jarenlang heeft kunnen plaatsvinden, is moeilijk uit te leggen. Als industrie staan we hier echt op achterstand. We moeten wat meer de luiken naar de omgeving openen. Want tegelijkertijd zijn we in de industrie nog niet zo goed in communiceren over de maatschappelijke betekenis van de producten die we maken, terwijl die er wel degelijk is. De milieubeweging doet dat beter, met mooie en pakkende filmpjes. Ze zouden eens moeten weten dat de mooie filmpjes worden gemaakt met apparatuur die door onze industrie wordt geproduceerd. Vanuit de industrie pakken we het misschien wat te zakelijk aan, met factsheets vol feiten en cijfers. In elk geval heb ik bewondering voor de manier waarop Ducor het aanpakt en tegelijkertijd niet bang is om toe te geven dat er rommel is die moet worden opgeruimd. Ook dat is een transitie: van de eerder genoemde “bedrijfsblindheid” naar verduurzaming van je bedrijf. Een belangrijke transformatie naar een industrie die oog heeft voor haar impact op de omgeving en inziet dat het schoner moet.’

 

Grondstoffentransitie

De bewondering is wederzijds. ‘Deltalinqs is voor mij een belangrijke partij om mee aan tafel te zitten’, zegt Ann. ‘Zij heeft goed inzicht in alle bedrijven in het Rotterdamse havengebied. Deltalinqs heeft ons geholpen de Taskforce op te zetten en helpt ons een webinar te houden over best practices. En, ook niet onbelangrijk, zij is een bemiddelende partij tussen industrie en overheid.’ Carla beaamt: ‘Inderdaad, wij kunnen net iets gemakkelijker met DCMR praten dan een individueel bedrijf. Zeker als een specifiek dossier heel gevoelig ligt.’ Het zou goed kunnen dat Deltalinqs snel in een ander verband voor Ducor aan de bak gaat, want tijdens het interview blijkt dat Ducor geld beschikbaar heeft om te investeren in chemische recycling, een belangrijk element in de grondstoffentransitie. Ann: ‘Hiernaast is een braakliggend terrein. Maar we krijgen geen vergunning omdat we aan onze stikstoflimiet zitten. Nu hopen we dat een ander bedrijf dit hier wil gaan doen, maar het is wel een knelpunt.’ ‘Goed dat je het zegt’, reageert Carla, ‘dat is nu precies een interessante casus die ik wil bespreken met de overheid!’

 

Regeerakkoord Rutte IV

Het nieuwe kabinet belooft het bedrijfsleven en vestigingsklimaat te versterken en andersom vraagt zij van bedrijven om hun eerlijke bijdrage te nemen en rekening te houden met mensen en leefomgeving. De Taskforce Clean Sweep Rotterdam is hier een prachtig antwoord op door als industrie zelf de verantwoordelijkheid te pakken. De stikstofcrisis wordt structureel aangepakt met een ruimhartig fonds. Dit zal echter op korte termijn geen ruimte opleveren voor het verduurzamingsproject genoemd in dit artikel.

 

Ann Geens heeft een financieel-economische achtergrond. Toen zij als financieel manager bij de voorloper van Ducor aan de slag ging, voelde zij zich snel thuis in de procesindustrie. Inmiddels is zij al zes jaar managing director van Ducor Petrochemicals Botlek.

Als beleidsadviseur milieu & duurzaamheid van Deltalinqs volgt Carla Jong alle ontwikkelingen op het gebied van milieuwetgeving voor de haven en industrie op de voet. Zij overlegt hierover regelmatig met zowel bedrijven als overheden om te komen tot effectieve en werkbare regels.

Wilt u meer weten over onze inspanningen om duurzamer te werken?

Neem gerust een kijkje op de webpagina over onze ‘Sustainability Challenges 2030’

Heeft u nog vragen, mail dan naar info@ducorchem.com

Back To Top