skip to Main Content

Ann Geens voor Plant Manager of the Year 2020

Plant Manager Of The Year Visual Post Website 2

Vote for a sustainable future of petrochemicals.
Please, vote for Ann Geens.

Plastics hebben niet de beste reputatie. Daar moeten we niet flauw over doen. Dat moet je durven benoemen. Maar plastics zijn wel degelijk relevant, noodzakelijk en hebben dus een toekomst. Enkel en alleen als ze op een duurzame manier ontwikkeld worden én een onderdeel kunnen zijn van een circulaire verwerkingsstroom.

De chemiesector en ons bedrijf doet enorme inspanningen om hieraan tegemoet te komen. Maar het is een werk van lange adem. Dat gaat niet van vandaag op morgen.
We moeten al het mogelijke talent aantrekken en mobiliseren om die uitdagingen ook in de toekomst verder te zetten. De beste mensen op de juiste plaats krijgen. Jongeren en vooral jonge vrouwen moeten we stimuleren om voor een ‘uitdaging in de chemie te gaan’.

Daarom wil ik meewerken om de meerwaarde van onze sector uit te dragen en de foute beeldvorming waar nodig bij te sturen. Geen struisvogelpolitiek maar met open vizier de problemen anticiperen en oplossen. Zo wil ik meewerken aan een positiever imago voor onze sector waar openheid, duurzaamheid, innovatie en jong (talent) centraal staan. Hopelijk kan ik op jouw steun rekenen. Stem op mij. Stem voor een duurzame toekomst voor de petrochemie.

Stem hier voor Ann Geens.

Back To Top